Kaikkien aikojen paras luonnonmateriaalijousella ammuttu pituusammuntatulos

Kaarle Knuutinpojan Jousiampujat ry.:n pituusammunta-artikkelissa mainitaan seuraavasti:

“Turkin sulttaani Selim III ampui vuonna 1789 Konstantinopolin edustalla tällaisilla välineillä kautta aikain pisimmän luonnonmateriaaliaseella ammutun laukauksen: 888,8 metriä.”

Sama väite kiertää ympäri nettiä ja kirjallisuutta, täysin kritiikittä. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että tulos on virheellinen, se perustunee luultavasti silkkaan väärinymmärrykseen. Esimerkiksi Adam Karpowicz ei usko, että tulos pitää paikkansa.

Liitteenä on oma pieni pohdintani asiasta. Lopputuloksena, kaikkien aikojen paras luonnonmateriaalijousella ammuttu tulos on Osmanien valtakunnan jousiampujan Tozkoparan Iskenderin vuonna 1550 ampuma tulos 846 metriä.

Kommentteja!

Kaikkien aikojen paras luonnonmateriaalijousella ammuttu pituusammuntatulos.pdf (695,6 Kt)

Edit: Korjattu, eli tulokset muunnettu vastaamaan nykykäsityksen mukaista pikes/gez-mittaa, joka on Yücelin (1998) mukaan on 0,66 metriä.

2 tykkäystä

Tozkoparan Iskenderin ampuma tulos piti olla 846 metriä, eikä 808 metriä.

Tuukka voisi avata näkemystään hieman enemmän, eikä vain heittää jotain. Tosin, Tuukka taitaa kyllä olla oikeassa, joten käsitelläänpä asiaa hieman enemmän.

Mikä on yksikön pikes (tai gez) täsmällinen mitta – siihen ei ole täsmällistä vastausta. Ainslie muunsi aikoinaan 1400 pikesiä 972 jaardiksi olettamalla, että yksi pikes/gez on tasan 25 tuumaa, eli 0,635 metriä. Klopsteg käsittelee asiaa kolmen sivun verran (Klopsteg 1947, 30–32). Yksi Klopstegin kiinnostava havainto on, että turkkilaisten pituusammuntanuolien keskimitta on 24,45 tuumaa (0,621 metriä), aineistona oli kymmeniä nuolia (nuolien iästä ei ole tietoa). Siihen, että pituusmittana on käytetty pituusammuntanuolen pituutta, viittaa yhden pylvään teksti, jossa tulos ilmoitetaan nuolen pituuksina: ”Sultan Mahmud Khan, opened the tournament, shot his arrow a distance of 1215 arrow lengths and hit the mark.”. Klopsteg myös mainitsee, että turkkilainen vanha pituusyksikkö pic on pituudeltaan 24,84 tuumaa (0,631 metriä) – kyseinen yksikkö viitannee monessa paikassa käytettyyn pikes -yksikköön. On siten hyvin todennäköistä, että yksi pikes/gez on 24,5–25 tuumaa – jolloin 24,84 tuumaa osuu juuri sopivasti tähän väliin.

Mittaus- ja muunnostarkkuuden rajoissa tarkalla arvolla ei ole väliä mutta kun tuloksia muunnetaan SI-yksiköiksi, niin jotakin arvoa pitää käyttää. Siksi arvo 0,63 metriä vaikutti luontevalta. On myös aivan mahdollista, että Ainslien käyttämä pikes-mitta on eri kuin gez-mitta, varsinkin jos se oli jotenkin kytköksissä nuolen pituuteen. Ovatko mitat identtisiä, ovatko ne eläneet vuosisatojen kuluessa, mikä yleensäkin on ollut mittaustapa ja niin edelleen.

Mutta, jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, niin turkkilainen Ünsal Yücel on kirjoittanut hienon ja kattavan teoksen turkkilaisesta jousiammunnasta – Türk Okçuluğu (1998). Teos on luettavissa ja ladattavissa täältä:

Yücel mainitsee, että yksi gez vastaa 0,66 metriä. Muunnoksen perusteista minulla ei ole käsitystä mutta voitaneen olettaa, että kyseessä on täysin perusteltu mitta. Myös Karpowicz mainitsee saman lukeman, viitaten Yüceliin. Samaa lukua on käytetty sittemmin muuallakin.

Yücel kertoo muutakin kiinnostavaa teoksessaan. Hänen mukaan siper oli merkki turkkilaisen pituusammunnan tason laskusta – siper tuli käyttöön vasta 1600-luvulla, eli sata vuotta ennätystuloksia myöhemmin. Toisin sanoen, Yücelin mukaan vanhat ennätykset, kuten Iskenderin tulos, ammuttiin ilman siperiä! Tästä voidaan päätellä, että nuolien on pakko ollut olla hieman pitempiä, jotta vetopituus saadaan riittäväksi. Siperillä voidaan ampua lyhyempiä nuolia, joten jos pikes/gez viittaa nuolenpituuteen, niin silloin 0,66 metriä on hyvinkin luonteva luku, jota voitaneen pitää siis nykykäsityksen mukaan oikeana.

1 tykkäys

hyvää ajattelua Tuomo. Miten saa englanniksi tuon Törrkiläisen kirjan kun Turkki ei oikein kulje?

Valitettavasti kirjasta ei ole käännöstä englanniksi. Mutta äkkiäkös sitä turkin kielen opiskelee…

Mene johonkin paikalliseen pitseriaan ja pyydä tulkkausapua…

1 tykkäys