Holmegårdin jouset ja nuolet


#21

Becker (1945) oli alunperinkin oikeassa jousen selän ja vatsan ID:stä: selkä on pyöreää pintapuuta, vatsa litteä. Clark (1963) ei tee asiasta tulkintaa suuntaan tai toiseen. Rausing (1967) väittää auktoriteettiinsa vedoten - sen perusteella miltä Holmegaardin jousen balanssi tuntui hänen kädessään - että selkä on ehdottomasti vatsa ja vatsa selkä.

Maallikko-Grimleyn kirjoittama populaariteos on lähteenä heikon toissijainen, vrt. Beckerin (arkeologian tohtori), Clarkin (arkeologian professori) ja Rausingin (arkeologian tohtori) tieteellisissä julkaisusarjoissa julkaisemat muinaislöytöä käsittelevät artikkelit. Firstillä on toki aina oma kuriositeettiarvonsa.