Artikkeli - Andamaanit

Andamaanien saaristo on syrjäinen saariryhmä itäisellä Intian valtamerellä, Bengalinlahdella, Myanmarin edustalla, josta on mantereelle matkaa noin 300 kilometriä. Andamaanit kuuluvat nykyisin Intialle.

Andamaanit tunnetaan erityisesti jousistaan. Andamaanien alkuperäisasukkailla oli käytössä yksi erikoinen jousimalli, joka on tavallaan perinteisten jousien kummajainen. Se on suhteellisen pitkä, leveälapainen ja tillerimuodoltaan epäsymmetrinen. Kirjallisuudessa Andamaanien alkuperäisasukkaiden käyttämä jousi mainitaan jo ainakin 1700-luvulla. Varsinaisessa jousikirjallisuudessa ensimmäinen viittaus Andamaanien epäsymmetriseen jouseen on Longmanin ja Walrondin teoksessa Archery (1894). Tim Baker (1994, 87) pohti lyhyesti myös Andamaanien jousta ja totesi, että “The reason for such asymmetrical tiller no doubt makes perfect sense, but not yet to us.”

Andamaanien jousia ja jousiammuntaa on kyllä tutkittu jonkin verran (esimerkiksi Portman 1899, Radcliffe-Brown 1922) mutta kokonaiskuva puuttuu. Tämä artikkeli pyrkiikin keräämään yhteen suurimman osan andamaanien jousiin ja jousiammuntaan liittyvästä tiedosta. Artikkeli on päivitetty ja siinä on huomioitu ainakin osittain aiemmin esitetty palaute.

Andamaanit.pdf (4,6 Mt)

Artikkeli on ladattavissa myös sivustolta www.puujousi.fi

Tuleeko Tuomo kirjastasi yksi suuri opus vai teetkö useamman kirjan?